ಇಸಿಐಪಿಎಚ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ತ೦ಡ ಭೇಟಿ

ಮಂಗಳೂರು : ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಚ್‌ಡಿ ಗ್ರೂಫ್‌ನ ಘಟಕವಾದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥಿಯಾ ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೆ (ಇಸಿಐಪಿಎಚ್) ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Open chat
1
Hello 👋
Greetings from CHD Group,

How can I help you today?